Енциклопедії, довідники

 
 

Большая советская энциклопедия

 


Довідник "100 видатних українців"

 


Український тлумачний словник

 


Словник іншомовних слів

 


Великие люди: жизнеописания и биографии

 


Сто великих художников

 


Великие композиторы

 


Інші довідники і енциклопедії

 


"Вiкiпедiя" - пошук за статтями вiльної унiверсальної енциклопедiї, написаних українською мовою. Вибранi статтi, цiкавi факти, поточний день в iсторiї, посилання на тематичнi портали i спорiдненi проекти

 


"Кругосвет" - унiверсальна енциклопедiя. Рубрикатор за категорiями: iсторiя, медицина, технологiї та iн.

 

 


Болото Інформації
- пошук по всіх словниках в одному місці

 

 


Онлайн-словники i енциклопедiї - пропонується обширна пiдбiрка словникiв i енциклопедiй: фiнансовий i економiчний словники, англо-росiйський словник фiнансових термiнiв, словник  Даля, сучасна енциклопедiя та iн.

 

 


"Свiт енциклопедiй" - довiдкова система. Огляд унiверсальних i спецiалiзованих iнтернет-енциклопедiй, словникiв

 

 


Енциклопедичнi словники - Великий енциклопедичний та iсторичний словники онлайн. Пошук за словниками

 

 


"ВикиЗнание" - унiверсальна енциклопедiя. Вiльна безкоштовна гiпертекстова on-line енциклопедiя, з можливiстю редагування статей для всiх охочих

 

 


Енциклопедичний довiдник
- одиницi вимiрювань, числова i фактична iнформацiя практично по всiх сферах людської дiяльностi (вiд елементарних частинок i всесвiту до природи, географiї, мови, культур i iсторiї)

 

 


"Особистості" - бiографiчний банк даних мiстить близько 60 000 бiографiй людей, що залишили слiд у iсторiї людства, а також додатковi данi, згрупованi по розділам: власне бiографiя, посилання на Iнтернет-джерела, зв'язки з iншими особистостями, додатковi текстовi, графiчнi, аудiо- та вiдео матерiали

 

 


Про тварин i рослини - ілюстрованi статтi про рiзнi види тварин i рослин (алфавiтна систематизацiя). Розважальнi новини зi свiту тварин. Тести та iгри. Фотогалерея

 
 

А знаешь ли ты…? - Матеріали Всесвітнього Банку для учнів, що стосуються глобальних проблем людства.

 
 
 

Все для детей. Почемучка - Відповіді на питання з різних галузей знань: математика, фізика, біологія, природознавство, техніка, мовознавство тощо.

 
 
 

Все обо всем - Відповіді на нескінченні, різноманітні питання, які ми починаємо задавати з раннього дитинства: що і чому? коли і навіщо? звідки взялося і куди поділося? Буде цікава і дітям і дорослим.

 
 
 

Детская энциклопедия - Енциклопедія для дітей та дорослих в запитаннях та відповідях.

 
 
 

Детская энциклопедия «What This» - Дитяча енциклопедія «What This» містить багато пізнавальної інформації, яка буде корисна не тільки школярам, а й дорослим.

 
 
 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия - Мегаенциклопедія містить відомості з усіх галузей науки, техніки, літератури та мистецтва; всю найважливішу історичну, соціально-економічну, географічну інформацію по всіх країнах світу.

 
 
 

Почемучка - Веселий мультсеріал для дітей 7-11 років, герої якого в простій та доступній формі пояснюють складні теми: будова Сонячної системи, система кровообігу людини, електричний струм та багато інших матеріалів із шкільної програми.

 
 
 

Филин. Иллюстрированная энциклопедия животных - Кольоровий довідник по різноманітному і багатому видами царству тварин нашої планети.

 
 
 

Электронная детская энциклопедия - POZNAIKO.ru - Енциклопедичний матеріал викладено в короткому, доступному для дітей вигляді з безліччю барвистих картинок та ілюстрацій.

 
 
 

Элементы - Унікальна енциклопедія Джеймса Трефа. Містить статті з фізики, математики, астрономії, хімії, природничих наук.

 

 
 

Elite-Home - пізнавальний портал