Шкільна медіотека

Медіатека

 
 
 
      Медіатека (англ "медіа" - носій, грец. "тека" - місце зберігання)  -  фонд книг, учбових та методичних посібників, відеофільмів, звукозаписів, комп'ютерних презентацій, а також технічне забезпечення для ствоення і перегляду фонду.
      Медіатека  - це організований простір для індивідуальної і масової роботи користувачів з інформацією на електронних носіях.
    
            Шановні читачі!
      На цій сторінці ви можете дізнатися, які електронні видання є у нашій бібліотеці.
 
 
                        Навчальні програми, тренажери
 
      Освітні електронні ресурси цієї категорії  -  це програмний продукт, призначений для вивчення тієї чи іншої дисципліни,її розділів, тем, відпрацьовування та вироблення певних навичок.
 
 
      * Педагогічний програмний засіб з курсу "Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас" містить теоритичний матеріал, відеофрагменти, комп'ютерну анімацію, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні тестові завдання.
 
      * Педагогічний програмний засіб "Віртуальна хімічна лабораторія 8-11кл." Моделі використання цього засобу: проведення занять викладачем, робота учнів комп'ютерному класі з використанням мережі, самостійна робота учнів з базовим мультимедійним курсом.
 
 
      * Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ "Фізика 8 клас" Версія 1.0
 
      * Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ "Фізика 9 клас" Версія 1.0
 
      * Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ " Електронний атлас з курсу "Іісторія України. 5 клас"   містить історичні карти, коментарі, ілюстрації.
 
      * Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ " Електронний атлас з курсу "Історія України. 10 клас"  містить історичні карти, коментарі, ілюстрації, відеосюжети, запитання для самоперевірки, конструктор уроків.
 
      * Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ " Електронний атлас з курсу "Всесвітня історія. 10 клас"  містить історичні карти, коментарі, ілюстрації, відеосюжети, запитання для самоперевірки, конструктор уроків.
 
      * Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ "Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії для 9 класу" має такі складові: карти, тестові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури.
 
      * Педагогічний програмний засіб "Електронний атлас для курсу ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ для 7 класу"  має такі складові: карти, тестові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік використаної літератури.
 
      * Педагогічний програмний засіб "Електронний атлас з географії з картами "Україна та її регіони" для 8-9 класу" містить карти з коментарями, статистику ілюстрації.
 
      *Педагогічний програмний засіб з курсу "Хімія. 10 клас." містить теоретичний матеріал, відеофрагменти, комп'ютерну анімацію, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні і тестові завдання.
      *Педагогічний програмний засіб з курсу "Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас." містить теоретичний матеріал, відеофрагменти, комп'ютерну анімацію, статичні та динімічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні і тестові завдання.
 
 
                              Енциклопедії, довідники, словники                         
 
 
      В шкільній бібліотеці цей розділ представлено такими електронними виданнями
 
      * Большая Детская Электронная Энциклопедия "ЖИВОТНЫЕ".
Энциклопедия насчитывает более 80000 статей, собранных по темам:
         "Обзор животного мира"
         "Рекорды в мире животных"
      Энклопедия имеет удобную поисковую систему и словарь биологических терминов.
 
      * Большая Детская Электронная Энциклопедия "Земля"
Энциклопедия "Земля"  расскажет о том, что известно науке о нашей планете, ее форме и размерах, о строении недр, рельефе поверхности, о составе и свойствах водной и воздушной оболочках, о живой природе Земли.
Энциклопедия насчитывает более 80000 статей и содержит разделы:
         "Выдающиеся исследователи Вселенной"
         "Словарь астрономических терминов"
         "Рефераты. Видеоматериалы.Карты".
 
     * Большая Детская Электронная Энциклопедия "Человек"
Энциклопедия посвящена здоровью, устройству организма, происхождению, развитию,мышлению и творчеству человека. В соответствии с этим построены и основные разделы. В приложениях:
      "Лечимся дома природными способами"
      "Домашний доктор"
      "Большая энциклопедия массажа"
      "Энциклопедия заблуждений"
      "Справочник педиатра"
 
      * Большая Детская Электронная Энциклопедия "Литература"
Энциклопедия посвящена языку и литературе. Состоит из разделов:
      "Язык и письменность"
      "Литература времен и народов"
В энциклопедии помещены сочинения, рефераты, тесты,  литературны произведения (кратко). Энциклопедия снабжена удобной системой поиска и навигации. Энциклопедия будет полезна как детям младшего школьного возраста, так и старшеклассникам.
 
      * Чудеса света: по странам и континентам /Энциклопедия тайн и загадок.
Это издание представлено в библиотеке как в печатном, так и в электронном варианте. Энциклопедия о тайнах, окружающих человека; о величественных зданиях, забытых странах, исчезнувших народах и целых континентах, о великих ученых и необычных предсказаниях...
 
      * Електронне видання "Словники" має такі розділи:
      "Парадигма"
      "Транскрипція"
      "Фразеологія"
      "Синонімія"
      "Антонімія"