Методичне об'єднання вчителів гуманітарних дисциплін

 

 

Аналіз роботи МО учителів гуманітарних дисциплін

 КЗ «ХСШ№11» за 2013/2014 навчальний рік

ВСТУП

МО гуманітарних дисциплін КЗ «ХСШ №11» в існуючому форматі було створено на початку 2014/2015 навчального року 

наказом по закладу від 01.09.2014 № 181. 

До цього моменту діяльність учителів новоствореного ШМО координувалась ШМО вчителів-філологів та суспільствознавчих дисциплін.

Тому з 2013 року ШМО учителів гуманітарних дисциплін КЗ «ХСШ №11» працює над темою 

«Формування креативної свідомої особистості на уроках предметів гуманітарного циклу».

Керуючись Концепцією державної мовної політики України, 

Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, 

Державним стандартом початкової загальної освіти та навчальними програмами з російської мови, 

світової літератури та історії, 

МО учителів зазначених дисциплін вело роботу за такими напрямами: 

самоосвіта (участь у семінарах, спецкурсах та інші види підвищення кваліфікації), 

інноваційна робота на уроках, проведення учнівських олімпіад, 

участь у конкурсах знавців російської мови, світової літератури та історії, 

обмін досвідом з колегами району, міста, організація та проведення шкільних проектів та заходів тощо.

У складі МО працюють 10 учителів російської мови, 

світової літератури та історії, які мають відповідну фахову освіту. 

З них 7 учителів мають кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» 

(Мазалова А.І., Порункова Т.П., Проценко С.П., Соседко Н.В., Калініченко О.В., Сизоненко Л.І., Бондаренко О.М.), , 

3 учителі мають кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії» 

(Красноруцька К.Л., Тарасова Ж.В., Ягніна Н.В.). 

5 учителів мають педагогічне звання «учитель-методист" Мазалова А.І., Порункова Т.П., Проценко С.П.),  учитель має педагогічне звання «старший учитель» (Соседко Н.В.).

Керівником МО вчителів російської мови, світової літератури та історії 

є учитель російської мови Мазалова А.І.

 РОЗДІЛ І

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ 

1.1.Участь учителів у профільних семінарах та конференціях

Протягом 2013-2014 навчального року учителі ШМО брали участь у профільних семінарах:

· учитель російської мови Мазалова А.І. взяла участь у роботі Міжнародної школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» при НТУ ХПІ;

· учитель російської мови Порункова Т.П. взяла участь у роботі районному семінарі 

«Інтерактивні технології на уроках світової літератури».

1.2. Участь учителів у педагогічних виставках-ярмарках

На районній педагогічній виставці-ярмарку була представлена робота учителя російської мови Мазалова А.І. 

«Дистанційне навчання російської мови в 5 класі за темою : « Розділові ъ и ь знаки», яка отримала диплом ІІ ступеня.

 РОЗДІЛ ІІ

РОБОТА З УЧНЯМИ

2.1.      Участь учнів школи в олімпіадах 

У 2013/2014 навчальному році участь у шкільному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади зі світової літератури взяли 36 учнів.

Участь у шкільному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії взяли 20 учнів.

За результатами участі учнів школи в ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії учень 9-В класу Астанін Микита. посів 3 місце, учениці 10-А класу Зінченко Марина та Панова Аліна посіли 3 місця, учень 11-А класу Жамгарян Артур. посів 3 місце (вчитель Сизоненко Л.І.) .

2.2. Участь учнів школи у районному та міському турнірах з історії

Кожного року шкільна команда бере участь районному турнірі юних істориків. 

2.3. Участь учнів школи у районному та міському конкурсі «Знавці російської мови»

Участь у районному конкурсі «Знавці російської мови» взяли 4 учні. 

За результатами участі учнів школи районному конкурсі «Знавці російської мови» учениця 10-А класу Мішньова К. (вчитель Мазалова А.І.) посіла 2 місце, учениця 11-А класу Гордєєва А. (вчитель Мазалова А.І.) посіла 1 місце.

За результатами участі учнів школи міському етапі конкурсу «Знавці російської мови» учениця 10-А класу Мішньова К. (вчитель Мазалова А.І.) посіла 3 місце, учениця 11-А класу Гордєєва А. (вчитель Мазалова А.І.) - 2 місце.

2.4. Участь учнів школи у районному конкурсі «Знавці літератури»

Щороку шкільна команда бере участь у районному конкурсі «Знавців літератури» і посідає призові місця. 

За результатами участі учнів школи районному конкурсі «Знавці літератури» шкільна команда учнів 7 класів посіла 2 

місце (вчитель Соседко Н.В.).

2.5. Участь учнів школи у районному конкурсі читців «Мій Пушкін»

Участь у районному конкурсі «Знавці літератури» шкільна команда у кількості 4 учнів 7 класів. 

За результатами участі учнів школи районному конкурсі читців «Мій Пушкін» учениця 11-А класу Гордєєва А. посіла 3 місце (вчитель ПорунковаТ.П.). 

2.6. Участь учнів школи у міському конкурсі творів «Я європеєць»

Учні 11-А класу (Галілов А., Стоєнко Є., Зінченко М.) взяли участь у міському конкурсі творів «Я європеєць».

2.7. Організація та проведення шкільних тематичних проектів, акцій, заходів.

Протягом 2013/2014 навчального року педагогами шкільного МО учителів гуманітарних дисциплін було організовано 

та проведено низку заходів:

1.  шкільний проект «Читайте книги»;

2.  шкільний проект «Сила слова»;

3.  шкільний проект «Паралелі японської та української культури»

4.  Випуск шкільної періодичної преси.

 

ВИСНОВКИ

У 2013/2014 навчальному році педагогами шкільного МО учителів гуманітарних дисциплін проводилась плідна 

методична робота у міжатестаційний період. 

Учні школи показали високий результат на районному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, 

конкурсах «Знавці російської мови», «Знавці літератури», районному конкурсі читців «Мій Пушкін».

Слід зазначити, що в подальшій роботі методичного об’єднання є необхідність:

- забезпечити активізацію методично-дослідницького напрямку роботи педагогів, їхньої участі у виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій;

- пожвавити роботу з організації науково-дослідницької діяльності учнів у межах роботи Малої академії наук; 

- продовжити систематичну роботу із залучення учнів до заходів інтелектуального характеру 

з предметів гуманітарного циклу;

- продовжити роботу з популяризації книги, літератури та читацької культури учнів.

Отже, роботу методичного об’єднання учителів гуманітарних дисциплін за 2013/2014 навчальний рік 

можна вважати виконаною в цілому. Визначені рекомендації будуть враховані у плані роботи методичного об’єднання 

на 2014/2015 навчальний рік.