Психологічний супровід процесу профільного навчання учнів

Шановні учні та батьки!

Практичний психолог рада допомогти  вам в процесі професійного самовизначення на консультаціях!

ПН-ЧТ, з 09.00 - 14.00, кабінет Психолога, 1 етаж КЗ "ХСШ № 11".

 

 

 

Одне з пріорітетних завдань у роботі психолого-соціальної служби -  практична дорога у життєвому та професійному самовизначення учнів, формуванні готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією.
У школі психолого-соціальна служба систематично здійснює роботу з профорієнтації школярів 7 – 11 класів. Структурним елементом профорієнтації виступає система професійної консультації. Профконсультація, як і профінформація, ґрунтується на активній пізнавальній діяльності учня, на його пізнавальних потребах у самопізнанні, на потребах вирішення питань власного професійного самовизначення
Пріоритетні напрями роботи психологічної служби ХСШ № 11:
1. Діагностичний (передбачає проведення та аналіз соціально-психологічних діагностик)
- вивчення рівня сформованості психічних новоутворень, які забезпечують можливість успішної соціально-психологічної адаптації та саморозвитку
- визначення тенденцій інтелектуально – особистісного розвитку учнів,
- визначення рівня розвитку загальних та спеціальних здібностей та пізнавальних інтересів
- моніторинг особистісного розвитку учнів та рівня сформованості життєвих та професійних планів
2. Консультативний
- психологічна підтримка та професійна допомога у розв’язанні особистих питань учнів, батьків, вчителів;
- повідомлення результатів діагностування та надання рекомендацій з цього приводу
3. Просвітницький (має рекомендаційний характер з метою збільшення соціальної та психологічної компетенції учнів, батьків, вчителів)
- виступи перед батьками, педколективом з метою популяризації психологічних знань, роз’яснення результатів сучасних психологічних досліджень
- систематичне оновлення інформації на спеціальних стендах з психології  з метою формування потреби у психологічних знаннях, збільшення пізнавального інтересу; потягу до самопізнання)
- постійно працює «Скринька Довіри»  - як елемент зворотного зв’язку між психологічною службою, учнями, адміністрацією, педколективом та батьками.
- працює сторінка Психолога на внутрішкільному сайті за адресою
http://school11.klasna.com/site/psychologist.html
4. Корекційно-розвивальний
- систематична корекційна індивідуальна робота з учнями, які потребують особливої уваги та стоять на внутрішкільному обліку
- розробка індивідуального плану психічного та соціального розвитку індивідуальності дитини за запитом батьків.