Нормативно-правова база діяльності психологічної служби

Шановні відвідувачі! 

Нижче наведені основні нормативні документи, якими психологічна служба користується в своїй роботі. 

 

 

План роботи психологічної служби складений згідно Закону України „Про освіту”, “Положення про психологічну службу в системі освіти України”, Етичного кодексу психолога, Декларації прав людини, “Методичних рекомендацій щодо планування роботи психологічної служби в системі освіти” (див.: Інформаційний збірник Міністерства освіти України № 20, 2000 року), додатка до листа МОНУ від 30.06.06 № 1\9 – 454, про особливості діяльності у 2001 – 2002 н.р. (інформаційний збірник МОНУ, № 1, 2002) та інших нормативних документів, в яких висвічується питання роботи психологічної служби.

 

Мета діяльності психологічної служби: психологічне забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах, сприяння збереженню психічного здоров’я та соціального благополуччя всіх його учасників.

Основні завдання психологічної служби на 2015-2016 н.р. полягають у:

- сприянні повноцінному розвитку особистості учнів, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку;

 - психологічному супроводі процесу навчання та виховання учнів та дітей (здійснення діагностики готовності вихованців до навчання у школі та адаптація учнів, виявлення та розвиток обдарувань дітей, підбір методик для здійснення психологічного супроводу профільного та допрофільного навчання);

- забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

- профілактиці та корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців та учнів. Профілактики негативних явищ, девіантної та ризикованої поведінки

наркоманії, алкоголізму; попередження та виявлення випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми; поширення ВІЛ\СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом; безпритульності, торгівлі людьми та незаконних форм дитячої праці;

- підвищення ефективності діяльності та професіоналізму практичного психолога та соціального педагога щляхом розробки і впровадження авторських програм, методів, технологій та здійснення корекційно-розвивальної роботи у різних напрямах.