Сторінка психолога

Практичний психолог ХСШ № 11

Наталія Анатоліївна Спиця-Оріщенко

Психолог  Системи Знань Екології Думки Л.П.Троян,
Консультативний член Професійної Психотерапевтичної Ліги Росії,
Кандидат на здобуття наукового ступеню доктора філософії в галузі психології.
www.schoolpsiholog.com
 
Місія ХСШ № 11: Виховати особистість, готову гідно зустрічати життєві ситуації.
 
Місія Психологічної служби ХСШ № 11: свідоме формування сучасного світогляду індивідуальності дитини; культури її  здоров’я через гармонійний розвиток внутрішніх ресурсів, інтуїтивних можливостей людини.

Нормативно – правова база роботи Психологічної служби ХСШ № 11
Робота психологічної служби керується Законом України „Про освіту”, “Положенням про психологічну службу в системі освіти України”, Етичним кодексом психолога, Декларацією прав людини, “Методичними рекомендаціями щодо планування роботи психологічної служби в системі освіти” (див.: Інформаційний збірник Міністерства освіти України № 20, 2000 року), додатком до листа МОНУ від 30.06.06 № 1\9 – 454, про особливості діяльності у 2001 – 2002 н.р. (інформаційний збірник МОНУ, № 1, 2002) та іншими нормативними документами, в яких висвічується питання роботи психологічної служби.  

Пріоритетні напрями роботи психологічної служби

ХСШ № 11:

1. Діагностичний (передбачає проведення та аналіз соціально-психологічних діагностик) - вивчення рівня сформованості психічних новоутворень, які забезпечують можливість успішної соціально-психологічної адаптації та саморозвитку - визначення тенденцій інтелектуально – особистісного розвитку учнів, - визначення рівня розвитку загальних та спеціальних здібностей та пізнавальних інтересів - моніторинг особистісного розвитку учнів та рівня сформованості життєвих та професійних планів
2. Консультативний - психологічна підтримка та професійна допомога у розв’язанні особистих питань учнів, батьків, вчителів; - повідомлення результатів діагностування та надання рекомендацій з цього приводу
3. Просвітницький (має рекомендаційний характер з метою збільшення соціальної та психологічної компетенції учнів, батьків, вчителів) - виступи перед батьками, педколективом з метою популяризації психологічних знань, роз’яснення результатів сучасних психологічних досліджень - систематичне оновлення інформації на спеціальних стендах з психології  з метою формування потреби у психологічних знаннях, збільшення пізнавального інтересу; потягу до самопізнання) - постійно працює «Скринька Довіри»  - як елемент зворотного зв’язку між психологічною службою, учнями, адміністрацією, педколективом та батьками. - працює сторінка Психолога на внутрішкільному сайті http://school11.klasna.com/site/psychologist.html  
4. Корекційно-розвивальний - систематична корекційна індивідуальна робота з учнями, які потребують особливої уваги та стоять на внутрішкільному обліку - розробка індивідуального плану психічного та соціального розвитку індивідуальності дитини за запитом батьків.
 

Психологічний супровід профільного навчання ХСШ № 11

Головне завдання у роботі психолого-соціальної служби -  життєве та професійне самовизначення учнів, формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією. У школі психолого-соціальна служба систематично здійснює роботу з профорієнтації школярів 9 – 11 класxів. Структурним елементом профорієнтації виступає система професійної консультації. Профконсультація, як і профінформація, ґрунтується на активній пізнавальній діяльності учня, на його пізнавальних потребах у самопізнанні, на потребах вирішення питань власного професійного самовизначення      
 
  Графік роботи Практичного психолога ХСШ № 11
Дні тижня   Часи роботи в закладі Заходи
Понеділок

10.00 - 14.00

18.00 - 20.00

 

Групове, психологічне заняття для батьків учнів ХСШ № 11 за Системою Знань "ЕКОЛОГІЇ ДУМКИ" Л.П.Троян

Вівторок 8.30 – 15.00  
Середа 11.00 – 14.00 14.30 – 16.00 Тренінг: «Рівний Рівному» 5-6-7 класи
Четвер 10.30 – 15.00  
 
 Шановні учні 6-7 класів! Стартує психологічний тренінг "Рівний-Рівному"!   Якщо Ви:
  • Хочете вчитися краще спілкуватися та  бути цікавим
  • Хочете бути здоровим та сучасним
  • Хочете говорити про стосунки між хлопцями та дівчатами
  • Знати свої права
  • Вміти розвязувати конфлікти по-різному й успішно
 - то цей тренінг для ВАС!  
Місце проведення: 1 раз на тиждень, ХСШ № 11
Тривалість: 1-1,5 години
Ведучі: Практичний психолог: Наталія Анатоліївна
та вчитель біології: Олена Андріївна.