Управління

Основні принципи управління

У своїй діяльності адміністрація та працівники  керуються Положенням про  загальноосвітній навчальний заклад  та Статутом школи. Педагогічний колектив працює над  проблемою “Вдосконалення педагогічної майстерності вчителя у напрямку психолого-педагогічного забезпечення особистісно-орієнтованого розвитку потенційних творчих здібностей індивіда”. Важливими умовами  успішного розв’язання завдань,  які поставив перед собою   колектив школи є:
1. Подальше формування  позитивного іміджу школи, який відповідає запитам середовища і освітнім стандартам.
2. Поєднання загальної зовнішньої привабливості, формування власного погляду на естетику навчального закладу з глибоким внутрішнім змістом навчання.
Поставлені завдання передбачають визнання пріоритетними такі напрямки роботи:
1. Спрямування навчально-виховної діяльності на реалізацію місії школи, а саме: виховання вміння гідно зустрічати життєві ситуації. 
2.  Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводження процесу навчання.
3.  Визначення творчих здібностей та нахилів школярів та їх розвиток.
4.  Підвищення ефективності процесу навчання шляхом безперервної освіти педагогів, опанування особистісно-орієнтованих технологій, забезпечення наступності різних вікових ланок(ДНЗ – школа 1-2-3-х ступенів), максимальне забезпечення потреб у додаткових освітніх послугах, стимулювання і розвиток науково-методичної роботи вчителів.
5.  Збільшення питомої ваги участі громадськості в управлінні школою. Підтримка зв’язків з громадськими організаціями, батьками. Педагогічна пропаганда.
6. Моніторинг навчальних досягнень учнів з профільних предметів.   
Управління школою здійснюється у відповідності з принципами поваги i довіри до людини, цілісного погляду на людину, цільового делегування повноважень, співробітництва, соціальної справедливості,  індивідуального підходу, особистого стимулювання, забезпечувалось постійною аналітичною діяльністю щодо всіх напрямків діяльності школи.