Методичне об'єднання вчителів початкових класів

 

Методичне об’єднання вчителів початкових класів складається з 13 учителів

 

 

№   

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя 

Термин атеатації

Категорія,звання 

клас

1

Гелла Тетяна Станіславівна

2014 04.04

Вища, вчитель-методист

1-А

2

Трембач Ліна Павлівна

2012 03.04

Вища, вчитель-методист

2-В

3

Шитєєв Ніна Василівна

2011 04.04

Вища, вчитель-методист

4-В

4

Ліфенцева Валентина Іванівна

2014 04.04

Вища, вчитель-методист

1-В

5

Абрамова Юлія Валеріївна

2013 22.03

Спеціаліст І категорії

4-А

6

Сищук Галина Юріївна

2012 27.03

Спеціаліст  ІІ категорії

2-А

7

Гарус Анжела Михайлівна

2012 03.04

Вища, старший вчитель

1-Б

8

Іванова Наталія Василівна

2012 03.04

Вища

3-А

9

Селеменєва Валентина Миколаївна

2012 03.04

Вища, старший вчитель

4-Б

10

Старагіна Вікторія Вікторівна

2012 27.03

Спеціаліст І категорії, старший вчитель

3-В

11

Тімоніна Юлія Олександрівна

20102 26.03

Спеціаліст ІІ категорії

3-Г

12

Морєєва Майя Вікторівна

2012 27.03

Спеціаліст

1-Б

13   

Новаковська Людмила Олексіївна

2010 26.03

Спеціаліст ІІ категорії

3-Б

 

 

Керівник методичного об'єднання - Трембач Л.П.

 

 

Тема, над якою працює методичне об'єднання: "Технологія проблемного навчання як засіб розвитку творчого мислення дитини"

 

Основні пріоритети в роботі методичного об’єднання

 

  • Науково-методичний і психолого-педагогічний супровід навчально-   

     виховного процесу, використання технологій продуктивного навчання  

     метою  стимулювання креативності учнів  в школі І-го ступеня.

 

  • Системне відстеження  психолого-педагогічного статусу учнів та динаміки їх розвитку.

 

  • Активне впровадження вчителями інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.

 

  • Моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів.

 

  • Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти.

 

  • Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я школярів,

     використання здоров’єзберігаючих освітніх технологій.

 

  • Підвищення професійної та загальнокультурної компетентності  вчителів та її впливу на рівень учнівських навчальних  досягнень.

 

 

Основні завдання методичного об’єднання

 

  • Реалізація Державного стандарту початкової освіти, використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів. 

 

  • Орієнтування вчителів початкових класів на формування в учнів життєво-необхідних навичок, що забезпечується неухильним виконанням практичної частини навчальних програм, проведенням навчальних екскурсій.

 

  • Орієнтувати вчителів на системну роботу з учнями по розвитку аналітико-синтетичної діяльності при вивчені змістових ліній освітніх галузей початкової освіти, звернувши особливу увагу на уміння працювати з різними видами вправ, текстів, інструкцій.   

 

 

Організація самоосвіти вчителів   початкових класів

 

Прізвище, ім’я,по батькові 

вчителя

Тема, над якою працює вчитель

1

Гелла Тетяна 

Станіславівна

Реалізація компоненту “уміння вчитися” шляхом впровадження 

ігрових прийомів на уроках української мови. 

2

Трембач Ліна 

Павлівна

Проблемне навчання як засіб розвитку логічного мислення

на уроках математики.

3

Шитєєв Ніна 

Василівна

Формування комунікативно-мовленнєвих компетентностей 

на уроках української мови.

4

Ліфенцева Валентина 

Іванівна

Організація мовленнєвої діяльності учнів шляхом запровадження

 інтерактивних технологій на уроках української мови.

5

Абрамова Юлія 

Валеріївна

Розвиток мовленнєвих навичок учнів шляхом впровадження

активних форм і методів навчання на уроках української мови.

6

Сищук Галина 

Юріївна

Використання інтерактивних методів навчання на уроках математики.

7

Гарус Анжела 

Михайлівна

Використання інтерактивних методів навчання 

на уроках української мови та літератури.

8

Іванова Наталія 

Василівна

Інтерактивне навчання на уроках математики. 

9

Селеменєва Валентина 

Миколаївна

Проблемне навчання як засіб розвитку логічного мислення 

на уроках української мови.

10

Старагіна Вікторія 

Вікторівна

Розвиток і вдосконалення навички швидкого читання.

 

11

Тімоніна Юлія 

Олександрівна

Використання інтерактивних методів навчання на уроках «Я і Україна.

 

12

Морєєва Майя 

Вікторівна

Використання новітніх технологій на уроках.

 

13

Новаковська Людмила 

Олексіївна

Вплив проблемно-пізнавальних завдань на формування міцних знань.