Навчальний рік

 

Структура навчального року

 

На виконання ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту», власного Статуту, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу встановлюється наступна структура 2018/2019 навчального року.

2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 01 вересня по 28 грудня 2018 року (для учнів початкової школи), з 01 вересня по 29 грудня 2018 року (для учнів основної та старшої школи), ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня 2019 року  (для учнів початкової  школи), з 14 січня по 25  травня 2019 року (для учнів основної та старшої школи).

Тривалість уроків у КЗ «ХСШ  №11» становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.

Згідно з листом Міністерства освіти України від 02.04.2018 №1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи» компенсується скорочена  тривалість уроків у 1-4-х класах подовженням перерв. Додатковий облік і компенсація навчального часу у початковій школі у 2018/2019 навчальному році не проводиться.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової,  основної, старшої шкіл. Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року №1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться упродовж навчального року (рішення педагогічної ради, протокол від 23.06.2018  №8).

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитися канікули: орієнтовно, осінні з 22 жовтня по 28 жовтня 2018 року, зимові з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року, весняні з 25 березня по 31 березня 2019 року.

З урахуванням місцевих особливостей і кліматичних умов, за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитись для учнів 1-го класу додаткові тижневі канікули.

Режим роботи закладу: для початкової школи - п’ятиденний навчальний тиждень, для основної та старшої школи - шестиденний навчальний тиждень; одна зміна.